Som sökanden av utbetalning av lönesubvention kan du påskynda behandlingen av din utbetalningsansökan

20.11.2019

För samarbetspartners

Du kan påskynda behandlingen av din utbetalningsansökan genom att meddela kompletterande uppgifter till inkomstregistret och genom att rikta utbetalningsperioden till löneperioden

Från och med 1.1.2020 utnyttjar UF-centret inkomstuppgifterna som arbetsgivarna angett i inkomstregistret vid utbetalning av lönesubvention. Som arbetsgivare kan du påskynda behandlingen av din utbetalning-sansökan genom att även meddela kompletterande uppgifter till inkomstregistret (anmälningssätt 2). De kompletterande uppgifterna är nödvändiga eftersom utbetalningen av lönesubvention grundar sig på dem. Tilläggsutredningar gjorda i efterhand minskar när UF-centret får de uppgifter som behövs för utbetalningen ur inkomstregistret.

Vid utbetalning av lönesubvention tillämpas de förordningar som är i kraft, alltså utbetalning ansöks i efterhand enligt den 1, 2 eller 3 månaders utbetalningsperiod som definierats i lönesubventionsbeslutet. Utbetalningsperioden som definierats i lönesubventionsbeslutet grundar sig på det val arbetsgivaren gjort i lönesubventionsansökan. Ansök elektroniskt om utbetalningen på webbplatsen te-tjänster.fi under E-tjänster för företag och arbetsgivare.Närmare instruktioner i meddelandet nedan.

Läs hela meddelandet (keha-keskus.fi)

Ytterligare info

Frågor om utbetalningen lonesubvention.uf-centret@ntm-centralen.fi

Ansök elektroniskt om utbetalning av lönesubvention

E-tjänster för företag och arbetsgivare

Läs också

Katso-identifieringen upphör  - övergå till Suomi.fi -identifikation