Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober

26.11.2019

Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 1 300.

  • Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober 5 400 färre arbetssökande än ett år tidigare
  • Antalet långtidsarbetslösa var 7 100 färre än ett år tidigare
  • Antalet arbetslösa som fyllt 50 år var 2 300 färre än vid samma tidpunkt i fjol
  • Antalet unga arbetslösa som var under 25 år uppgick till 1 700 färre än i oktober .

Antalet nya lediga jobb ökade

  • Det fanns 8000 nya lediga jobb än i oktober i fjol.
  • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes 65 100 nya lediga jobb i oktober
  • Allt som allt fanns det i oktober 120 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 17 100 fler än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden 6,2 procent

  • Sysselsättningsgraden var 72,0 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i oktober i fjol
  • Arbetslöshetsgraden var 6,2 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

ANM:s sysselsättningsöversikt