Info om arbetslöshetsskyddet i arbetslöshetskassornas nya förmånsbroschyr

21.1.2020

Kvinna som skriver på datamaskin.

Förmånsbroschyren som ges ut av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (TYJ) innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa, alterneringsersättning till alterneringslediga samt rörlighetsunderstöd som ersätter rese- och flyttkostnader.

Broschyren har getts ut på svenska, finska, engelska, ryska och estniska.

Bekanta dig med broschyrerna:

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2020

TYJ etuusopas 2020

Guide to unemployment fund benefits 2020

Töötukassade hüvitiste teatmik 2020

Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2020

Närmare information om förmånerna finns på 

TYJ:s webbplats (tyj.fi)