Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i december

24.1.2020

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 257 700 arbetslösa arbetssökande, vilket är 1 200 fler än ett år tidigare.

  • Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 100.
  • Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 63 000, vilket är 3 800 färre än ett år tidigare.
  • Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 95 100, dvs. 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol.
  • Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 600 färre än i förra december, dvs. sammanlagt 32 800.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 55 400 nya lediga jobb, dvs. 9 500 fler än i förra december.

  • Allt som allt fanns det i december 104 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna.
  • I slutet av december deltog 110 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 600 färre än ett år tidigare.
  • I slutet av december fanns det i hela landet 27 700 permitterade, vilket är 6 300 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Arbetslöshetsgraden 6,0 procent

  • Sysselsättningsgraden var 73,0 procent, dvs. 1,0 procentenheter högre än i december i fjol.
  • Arbetslöshetsgraden var 6,0 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än ett år tidigare.

ANM:s sysselsättningsöversikt

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i december, (tem.fi)