Sysselsättningsanslag för 2020 tilldelades NTM-centralerna

30.1.2020

Statsrådet beslutade den 30 januari 2020 om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning till NTM-centralerna och om anvisande av anslag för arbetslöshetsförmåner som reserverats för lönesubvention och startpeng till UF-centret. Sammanlagt 415,9 miljoner euro fördelades.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) använder anslagen huvudsakligen för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning, utvecklingstjänster för företagsverksamhet och träningar samt för lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd.

Fördelningen av anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner 2020 till NTM-centralerna och UF-centret

 • Nyland 69 485 000 
 • Egentliga Finland 17 010 000 
 • Satakunta 7 800 000 
 • Tavastland 18 270 000 
 • Birkaland 18 373 000 
 • Sydöstra Finland 13 354 000 
 • Södra Savolax 8 227 000 
 • Norra Savolax 8 529 000 
 • Norra Karelen 8 602 000 
 • Mellersta Finland 17 377 000 
 • Södra Österbotten 4 976 000 
 • Österbotten 8 004 000 
 • Norra Österbotten 15 288 000 
 • Kajanaland 4 012 000 
 • Lappland 7 553 000     
 • Sysselsättningsanslag totalt 226 860 000 
 • Arbetslöshetsförmånsanslag UF-centret 189 000 000 

TOTALT 415 860 000

Mer info

Sysselsättningsanslag för 2020 tilldelades NTM-centralerna, ANM:s meddelande 30.1.2020