Välkommen att testa den finskspråkiga chatten i utbildningsfrågor

3.2.2020

Det har öppnats en chat på finska på webbplatsen te-palvelut.fi där det är möjligt att diskutera utbildningsfrågor. Chatten öppnades den 3.2.2020.

Via chatten får du hjälp med frågor som berör utbildning och kompetens. Sakkunniga i utbildningsfrågor vid TE-tjänsternas finskspråkiga telefonservice besvarar frågorna. Du kan ställa frågorna anonymt.

Svenskspråkiga kunder betjänas i samtliga ärenden på servicenumret 0295 025 510 måndag-fredag kl. 9-16.15.

Den finskspråkiga chatten lämpar sig inte för jobbsökning eller för skötseln av andra personliga ärenden. Du sköter fortfarande dina personliga ärenden via Mina e-tjänster eller via TE-telefontjänsterna.

Chatten är öppen mån.-fre. kl. 9-11 och den finns på följande sidor:

 Koulutusneuvonta

 Ammatinvalinta ja koulutus

 Ammatillinen työvoimakoulutus

 Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

 Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

 Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella