Så här undviker du trafiktopparna i telefonservicen

5.2.2020

Vi samlar varje månad in uppgifter om antalet samtal, kötider, de jäktigaste veckodagarna samt de klockslag då det är mest rusch på linjerna vid telefonservicen för personkunder.

Vi gör vi en sammanställning av de insamlade uppgifterna och där kan du med ett ögonkast se när trafiktopparna infaller och sålunda undvika dem.

Uppgifterna om den svenskspråkiga telefonservicen finns på sidan Telefonservice för personkunder. Dessutom twittrar vi om den färska statistiken alltid i början av månaden.

De svenskspråkiga kunderna betjänas fr.o.m. början år 2020 på ett nummer i samtliga ärenden. Du når Telefonservicen för personkunder på numret 0295 025 510 måndag-fredag kl. 9-16.15.

Telefonservice för personkunder

TE-tjänster.fi på Twitter