Arbetsgivare: Anmäl också frivilliga uppgifter till inkomstregistret

20.2.2020

Arbetslöshetskassorna tog i bruk inkomstregistret i början av år 2020. I och med inkomstregistret söker arbetslöshetskassorna löneuppgifterna för en medlem som ansöker om arbetslöshetsskydd i första hand

Arbetsgivaren kan meddela antingen begränsade eller omfattande löneuppgifter till inkomstregistret. Därtill kan arbetsgivaren föra in i inkomstregistret frivilliga uppgifter som berör t.ex. arbetstid, intjäningsperioder eller frånvaro.

Omfattande löneuppgifter och de frivilliga uppgifter som berör arbetstid, intjäningsperiod och frånvaro är av väsentlig betydelse då man ska avgöra ett ärende som berör arbetslöshetsskyddet. Arbetslöshetskassan kan avgöra ärendet som berör arbetslöshetsskyddet utgående från uppgifterna i inkomstregistret, endast om man meddelat omfattande och frivilliga uppgifter till registret.

Om uppgifterna saknas i inkomstregistret, ber arbetslöshetskassan om en skild utredning angående de uppgifter som saknas.

Detta fördröjer utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning och orsakar arbetsgivaren extra arbete.

Mer info på 

webbplatsen för Arbetslöshetskassornas Samorganisation, tyj.fi (på finska)