Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i januari

25.2.2020

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 251 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 200 fler än ett år tidigare.

  • Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 000.
  • Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 63 400, vilket är 2 500 färre än ett år tidigare.
  • Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 94 400, dvs. 300 fler än vid samma tidpunkt i fjol.
  • Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 200 färre än i januari i fjol, dvs. sammanlagt 30 800.

Antalet nya lediga jobb ökade

  • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 92 900 nya lediga jobb, vilket är 5 900 fler än i januari i fjol.
  • Allt som allt fanns det i januari 146 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 12 100 fler än för ett år sedan.
  • I slutet av januari fanns det i hela landet 24 400 permitterade, vilket är 3 300 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Arbetslöshetsgraden 7,2 procent

  • Sysselsättningsgraden var 72,1 procent, dvs. 1,5 procentenheter högre än i januari i fjol.
  • Arbetslöshetsgraden var 7,2 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än ett år tidigare.

Ytterligare upplysningar

Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

ANM:s sysselsättningsöversikt

ANM:s pressmeddelande