TE-tjänsterna går över till elektroniskt informationsutbyte i internationella förmånsärenden

27.2.2020

TE-tjänsterna har tagit i bruk systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation EESSI från och med februari.

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) är ett nytt system för utbyte av information mellan socialförsäkringsinrättningarna i EU-länderna. Det används vid handläggningen av ärenden som gäller den sociala tryggheten och som har anknytning till flera länder. Inom TE-tjänsterna gäller informationsutbytet särskilt exporten av arbetslöshetsförmånen då en arbetslös åker på jobbsökningsresa till EU/EES-länderna eller Schweiz.

Cirka 15 000 organisationer som verkställer socialskyddet i 32 länder går stegvis över till att använda EESSI. Socialskyddsmyndigheterna i länder som använder elektroniskt informationsutbyte kan snabbt och säkert föra över information till varandra via systemet. I tillägg till EU-länderna deltar även Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz i informationsutbytet. Systemet ersätter det nuvarande informationsutbytet som sker med papper och gör informationsflödet smidigare. Elektroniskt informationsutbyte är mer datasäkert och påskyndar behandlingen av socialskyddsförmåner i internationella situationer.

För ibruktagandet av systemet har varje EU-land grundat en nationell kontaktpunkt. FPA ansvarar för Finlands kontaktpunkt. Via kontaktpunkten förmedlas information mellan socialskyddsverken i Finland och övriga länder.