TE-byråernas karriärvägledningstjänster har en betydande roll i samband med övergångar mellan arbete och utbildning

10.3.2020

Arbets- och näringsbyråernas yrkesvals- och karriärvägledningstjänster upplevs som en viktig del av arbets- och näringstjänsterna som helhet och vägledningen har på ett positivt sätt påverkat så att kunder söker sig till arbete, studier eller tjänster. Utvecklingsbehov finns särskilt i fråga on resurser, kundindelning och regional tillgång avseende vägledningstjänster.Uppgifterna baserar sig på den utredning som arbets- och näringsministeriet beställt.

Mest nöjda var de kunder som fått mer vägledning och kunder för vilka vägledningen lett till ett tydligt slutresultat. Kunderna lovordade mest tillgången till vägledning och handledarens sakkunskap. I fråga om nyttan med vägledningen fördelade sig dock kundernas svar och vissa upplevde att psykologen inte hade satt sig in i deras situation tillräckligt och vägledningen förblev alltför översiktlig. Detta kan förklaras av att brist på resurser hade framförts av många i undersökningen. Det ansågs att det inte fanns tillräckligt med psykologer och arbets- och näringsbyråns sakkunniga i förhållande till efterfrågan och regionala skillnader observerades i tillgången till tjänsterna.

För att vägledningsarbetet ska lyckas vore det viktigt att psykologerna har tillräckligt med tid för att sätta sig in i kundernas situation och tid för att informera om diskussionerna och slutsatserna till arbets- och näringsbyråns sakkunniga som för kundarbetet vidare.

Mer info

Rapport: Arbets- och näringsbyråernas karriärvägledningstjänster har en betydande roll i samband med övergångar mellan arbete och utbildning (tem.fi)