FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen hjälper företag med betalningssvårigheter

20.3.2020

I rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen finns också anvisningar om hur man ska gå till väga i situationer som coronakrisen orsakat för företagsverksamheten

Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpens riksomfattande telefonnummer +358 295024880 (vardagar 9.00–16.00).

 FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen (suomi.fi)

Bekanta dig även med corona-anvisningar för företagare som FöretagsFinland har samlat ihop och uppdaterar ständigt

 Allt om corona för företagare (yrittajat.fi)

FöretagsFinland-telefontjänsten ger råd till nya och befintliga företag i olika skeden av företagsverksamheten

FöretagsFinland-telefontjänstens riksomfattande telefonnummer 0295 020 500 (vardagar kl 9.00–16.15)

 FöretagsFinland-telefontjänsten (suomi.fi)

Information till landsbygdsföretagare

 Beredskap inför coronaviruset inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (mmm.fi)

 Information och råd om coronaviruset COVID-19 (ruokavirasto.fi)

 Hur påverkar coronaviruset avbytarservicen inom lantbruket? (mela.fi)

Centret för konstfrämjande förbereder coronastöd för frilansare, fria konstnärer och egenföretagare, vilka ofta saknar inkomstrelaterat utkomstskydd

 Taike förbereder coronastöd för dem som förlorat inkomst (Centret för konstfrämjandes nyhet 17.3.2020)

Andra nyttiga länkar

 Sakkunniga i omställningsskyddsärenden vid TE-byråerna (te-tjanster.fi)

 Information för företag sammanställt av Business Finland (businessfinland.fi)

 Aktuellt för företag i det exceptionella läge som coronaviruset orsakat(finnvera.fi)