Permittering steg för steg – en anvisningsvideo för arbetsgivaren

26.3.2020, uppdaterad 17.4.

Permittering steg för steg – en anvisningsvideo för arbetsgivaren har publicerats på TE-tjänsternas YouTube-kanal (på finska: Lomautus askel askeleelta).

Arbetsgivare har fått en tydlig anvisningsvideo om olika skeden och skyldigheter gällande permittering. I videon presenteras de åtgärder som arbetsgivaren ska gå igenom när man överväger en eventuell permittering av personalen. Dessutom presenterar videon de viktigaste webbtjänsterna i anslutning till permitteringen och ger anvisningar om var väsentlig information finns, såsom olika blanketter.

På grund av coronasituationen kommer det att ske lagändringar gällande permitteringens faser och skyldigheter. Ändringarna är dock fortfarande under lagberedning. Videons innehåll uppdateras genast när ändringarna träder i kraft.

Videon har genomförts av projektet Omställningsskydd genom samarbete, som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

 

Mer info:

Permittering