Omställningsskydds-chatbot på finska hjälper i permitterings- och uppsägningssituationer

31.3.2020

Står ditt företag inför en omställning, som kan leda till en minskning av personalen eller permitteringar?

Eller har du blivit permitterad eller uppsagd på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker och behöver råd?

TE-tjänsternas omställningsskyddsbot Teuvo ger vägledning i dessa frågor på finska på följande sidor:

 Muutosturva työnantajan kannalta

 Lomauttaminen työnantajan kannalta

 Jos sinut irtisanotaan - muutosturva

 Jos sinut lomautetaan