2 000 euro i verksamhetsstöd till ensamföretagare i coronavirusläget – ansökningstiden börjar så snart som möjligt

2.4.2020

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av coronavirusläget. Ansökan görs i den kommun där företaget är beläget. Stödet är 2 000 euro. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet.

Ansökningstiden börjar så snart som möjligt, dock senast inom två veckor. Praktiska anvisningar och en särskild ansökningsblankett utarbetas för kommunerna för att de ska kunna bevilja stödet.

Stöd kan sökas parallellt med det utvidgade arbetslöshetsunderstödet för företagare som införs snart. Om en ensamföretagare har ansökt om stöd hos kommunerna, tas det senare i beaktan då företagaren ansöker om utkomstskydd för arbetslösa.

Mer info

2 000 euro i verksamhetsstöd till ensamföretagare i coronavirusläget – ansökningstiden börjar så snart som möjligt, ANM:s meddelande 31.3.2020, tem.fi

Regeringen underlättar frilansarnas och ensamföretagarnas möjlighet att omfattas av utkomstskydd för arbetslösa oberoende av företagsform