Regeringen föreslår: Företagare har rätt till utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronavirusepidemin

3.4.2020, uppdaterad 6.4.

Regeringen föreslår att företagare temporärt ska kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Målet är att trygga företagarnas försörjning. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt, varefter företagare som inte tidigare varit berättigade till arbetsmarknadsstöd kan ansöka om det. 

Anvisningar till kunderna är under beredning och noggrannare ansökningsanvisningar på kommande. Enligt nu rådande uppgifter kan en företagare anmäla sig som arbetssökande vid TE-byrån redan innan lagen trätt ikraft.

– Situationen till följd av coronaviruset är helt orimlig för många företagare, och nu kommer vi att stödja företagarna på olika sätt. Att vi gör det möjligt även för företagare på heltid att få arbetslöshetsförmån är en metod. Vi vill göra det så lätt som möjligt för företagarna att ansöka om och få arbetslöshetsförmån, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Mina e-tjänster för personkunder

Mer info

Företagare har rätt till utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronavirusepidemin, ANM:s meddelande 2.4.2020 (tem.fi)

Frågor och svar i anslutning till koronaviruset (tem.fi)