Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft den 8.4.2020

8.4.2020

Företagare ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Lösningen gäller alla företagare oav-sett formen av företagsverksamhet. Lagen gäller till den 30.6.2020.

Om företagaren har registrerat sig som arbetssökande senast den 15 april 2020, har hen från och med den 16 mars 2020 rätt till arbetsmarknadsstöd för tiden innan jobbsökningen inleddes, fastän jobbsökningen inte är i kraft. Det är dock möjligt att få stöd först från och med den tidpunkt då villkoren uppfylls.

På vilka villkor kan en företagare få arbetsmarknadsstöd?

Villkor för erhållandet av arbetsmarknadsstöd är

  • att företagarens arbete på heltid har upphört eller
  • att inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare.

Arbetet på heltid ska ha upphört eller inkomsterna minskat på grund av coronavirusepidemin. Erhållandet av stöd förutsätter inte att företagsverksamheten upphör.

Hur kan en företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd?

Betalning av arbetsmarknadsstöd till en person förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och att ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om hens rätt till arbetsmarknadsstöd ges till Folkpensionsanstalten.

I praktiken framskrider processen på följande sätt:

  • Företagaren anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och lämnar en redogörelse för att arbetet på heltid har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronavirusepidemin.
  • Arbets- och näringsbyrån ger till Folkpensionsanstalten ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.
  • Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstöd hos Folkpensionsanstalten.
  • Folkpensionsanstalten betalar arbetsmarknadsstöd till företagaren.

Det snabbaste och enklaste sättet att anmäla sig som arbetssökande görs via Mina e-tjänster på arbets- och näringstjänsternas webbplats.

Ansökan om arbetsmarknadsstöd sköts via FPA:s webbtjänst. FPA utvecklar som bäst en webbansökan för arbetslöshetsförmåner för företagare. FPA meddelar på sin webbplats när det är möjligt att ansöka om arbetsmarknadsstöd i FPA:s e-tjänst.

Mina e-tjänster för personkunder

FPA privatkunder

Mer info

Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft den 8 april 2020 (ANM:s meddelande 7.4.2020)

Frågor och svar om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa (tem.fi)

Företagare får temporär rätt till arbetsmarknadsstöd (fpa.fi)