Coronastödet till ensamföretagare framskrider

9.4.2020

Kommunerna kan söka finansiering av staten i syfte att stödja ensamföretagare i coronavirusläget. Kommunerna ska inleda ansökan om stöd för ensamföretagare så snart som möjligt. Kommunerna informerar företagare i sitt eget område då ansökan inleds. Stöd kan sökas fram till den 30 september 2020.

Stödet för ensamföretagare är en ersättning av engångsnatur på 2000 euro som beviljas för kostnader som föranleds av ensamföretagares företagsverksamhet. Sådana kostnader är till exempel kostnader för lokaler och utrustning som skaffats för företagsverksamheten samt bokförings- och kontorsutgifter. Stöd kan beviljas för kostnader som uppkommit under perioden 16.3.–31.8.2020.

Villkoret för att få stöd är att ensamföretagarens ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 på grund av coronavirusepidemin och att företagaren anses ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet. Med ensamföretagare avses en företagare som på heltid och ensam bedriver ekonomisk verksamhet i Finland, som inte har anställd arbetskraft.

Kommunerna har fått närmare anvisningar och en modell för ansökningsblanketten för att kunna inleda ansökningsförfarandet.

Mer info

Coronastödet till ensamföretagare framskrider: kommunerna får finansiering och närmare anvisningar om ansökningsförfarandet, ANM:s meddelande 8.4.2020 (tem.fi)