Företagare får startpeng för att trygga försörjningen om verksamheten avbryts eller arbetet minskar

20.4.2020

Den 16 april 2020 godkände regeringen en temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som innebär att startpengen för företagare kan betalas ut också för de dagar när företagaren inte kan arbeta på grund av coronavirusepidemin.

Försörjningen för företagare som får startpeng ska under den tid coronavirusepidemin pågår tryggas med startpengen i stället för med utkomstskyddet för arbetslösa, även när företagaren temporärt är förhindrad att utöva verksamhet eller när det arbete som företagaren utför har minskat. Om den som får startpeng har möjlighet att arbeta till exempel några dagar i veckan, också om det på grund av epidemin endast är möjligt att arbeta på deltid, kommer startpeng att betalas även för de dagar när företagaren inte arbetar i sitt företag.

Med stöd av förordningen kan man nu använda startpengen för att trygga försörjningen för de företagare som får startpeng under dessa exceptionella förhållanden som har varit omöjliga för företagarna att förutspå när de inledde företagsverksamheten och som har omfattande konsekvenser för samhället, företagen och människorna.

Förordningen träder i kraft den 17 april 2020 och gäller till den 30 juni 2020. Förordningen gäller startpeng som betalas under tiden 16.3 - 30.6.2020.
UF-centret informerar företagare som får startpeng om förändringen.

Mer info

Företagare får startpeng för att trygga försörjningen om verksamheten avbryts eller arbetet minskar (tem.fi)