TE-tjänsterna och tjänsten Töitä Suomesta försöker tillsammans råda bot på bristen på säsongarbetare

21.4.2020

Coronakrisen försvårar arbetskraftsbristen på landsbygden. Bristen på arbetskraft på landsbygden ser ut att förvärras, då 16 000 utländska säsongarbetare inte kan delta i säsongarbetet på landsbygden. Med tanke på försörjningsberedskapen kan man för vårens kritiska arbeten inom jordbruk, skogsbruk och fiske få 1500 utländska säsongarbetare, enligt regeringens riktlinjer.

Jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet samt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK söker tillsammans efter lösningar för att säkra behovet av arbetskraft på landsbygden. Samarbete mellan organisationernas tjänst Töitä Suomesta (jobb i Finland) och de offentliga TE-tjänsterna är av central betydelse.

TE-byråern står i en central roll då det gäller att förena landsbygdens säsongarbeten och arbetstagarna. Organisationernas webbplats www.töitäsuomesta.fi stöder TE-byråerna, betjänar företag på landsbygden och personer intresserade av att jobba i företagen. Tjänsten töitäsuomesta.fi är trygg och fullständigt avgiftsfri för samtliga kunder.

webbtjänsten Töitä Suomessa

Mer info:

Bristen på säsongsarbetskraft åtgärdas genom samarbete mellan arbets- och näringsförvaltningen och Töitä Suomesta-tjänsterna (tem.fi)