Våra telefontjänster är nu överbelastade

30.4.2020

På grund av kontakterna angående uträttande av ärenden orsakade av coronaviruset har våra riksomfattande telefontjänster blivit överbelastade.

Kontakta oss per telefon endast om du inte kan uträtta ärenden elektroniskt i Mina e-tjänster. I Mina e-tjänster ser du hur ditt ärende har framskridit och kan lämna en begäran om kontakt.

Mina e-tjänster

Se även om du hittar svar på din fråga bland de vanliga frågorna

Vanliga frågor om coronavirusets effekter på ärendeuträttning vid arbets- och näringsbyrån

Telefontjänsterna tipsar

Vi svarar på samtalen i den ordning de anländer. Om du avbryter samtalet förlorar du din plats i kön, dvs. ett samtalsförsök flera gånger i rad påskyndar inte tillgången till tjänsten.
På måndagar är efterfrågan alltid särskilt stor och det lönar sig att förbereda sig på att köa. Det lönar sig att välja uppringningsmöjlighet, om du erbjuds detta – vi ringer tillbaka under samma dag.

När det gäller att anmäla sig som arbetssökande och behandla ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa är det bra att beakta att det just nu finns väldigt många klienter och att behandlingen av ärendena har fördröjningar som avviker från det normala. Vi gör allt vi kan för att din situation ska gå framåt, men vi kan inte påskynda någons ärende på någon annans bekostnad. Du kan följa med behandlingen av ditt ärende i Mina e-tjänster.

Se även anvisningarna om ärendehantering regionvis

Lokala TE-tjänster