Distansutbildning för företagare om ansökan av NTM-centralernas coronafinansiering ons. 6.5.2020

4.5.2020

Företagarna i Finland och NTM-centralen ordnar onsdagen den 6.5.2020 ett öppet och avgiftsfritt infoevenemang för alla om ansökan av utvecklingsunderstöd för företag. Evenemanget är finskspråkigt.

Under evenemanget får du svar på följande frågor:

  • Vem kan få stöd?
  • Kriterierna för ansökan och för vilket ändamål kan man få stödet?
  • Hur går man tillväga då man ansöker om stöd?
  • Vad ska jag ta i beaktan då jag fyller i ansökan?

I infoevenemanget ingår ockå en frågor och svar andel, där NTM-centralens sakkunniga besvar frågor som ställts under evenemanget.

Utbildningen sparas och inspelningen levereras till alla som anmält sig. Du kan alltså anmäla dig till utbildningen, trots att du inte har möjlighet att följa med utbildningen vid nämnda tidpunkt.

Anmälan (yrittajat.fi) (på finska)