Temporär lagändring: när jobbsökningen inleds är det frivilligt att besvara frågor om servicebehovet eller uppdatera sysselsättningsplanen

8.5.2020, uppdaterad 30.6.2020


I början av maj, 1.5.2020, trädde en temporär lagändring i kraft, enligt vilken det är frivilligt att besvara frågor om servicebehovet eller uppdatera sysselsättningsplanen när jobbsökningen inleds, även retroaktivt från 16.3.2020.

Om du vill kan du besvara frågor om servicebehovet och uppdatera sysselsättningsplanen efter att ha anmält dig som arbetssökande, men jobbsökningens giltighet upphör inte om dessa uppgifter inte utförs.

Ändringarna gällande jobbsökningens giltighet gäller till och med 31.12.2020. Lagen tillämpas retroaktivt på så sätt att arbets- och näringsbyrån på din begäran kan korrigera en jobbsökning som avbrutits av ovan nämnda skäl 16.3.2020 eller därefter och sätta den i kraft igen.  

Du kan begära korrigering av jobbsökningen via den landsomfattande telefonservicen för personkunder. Utbetalning av arbetslöshetsförmån förutsätter en giltig jobbsökning. Du kan kontrollera statusen för din jobbsökning i tjänsten Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Telefonservice för personkunder

Läs mer

Inledande av jobbsökning och jobbsökningens giltighet – anvisningar för arbetssökande (pdf)