Videoguide för arbetstagare som blir permitterade

8.5.2020

Det har publicerats en videoguide om permittering av arbetstagare på TE-tjänsternas YouTube-kanal.

På videon tar man upp anvisningar och tjänster som är viktiga ur den permitterade arbetstagarens perspektiv.

På videon tas även de tidsbegränsade effekterna av coronaepidemin i beaktan..

Du hittar videon och viktig information om permittering på våra sidor

Om du blir permitterad