Maximitiden för startpeng förlängs temporärt

8.5.2020

På grund av coronapandemin har maximitiden för startpeng tillfälligt förlängts så att startpeng kan beviljas för sammanlagt högst 18 månader.

Startpeng på över 12 månader är avsedd för företagare vars förutsättningar att starta eller etablera företagsverksamhet under en normal startpengsperiod försämras av coronaviruspandemin.

Arbets- och näringsbyrån beviljar startpeng i högst sex månaders perioder. Ansökan om fortsatt startpeng ska göras hos arbets- och näringsbyrån. I regel ska en fortsatt ansökan lämnas in vid arbets- och näringsbyrån innan den föregående perioden löper ut.

Lagen gäller 1.5.2020–30.6.2021.

Ytterligare info om startpeng

Startpeng - ett stöd för en blivande företagare