Våra telefontjänster är stängda på Kristi himmelfärdsdagen 21.5.2020

18.5.2020

Telefontjänster

Torsdagen 21.5 är Kristi himmelfärdsdagen, då är TE-telefontjänster stängda.

På Kristi himmelfärdsafton onsdagen 20.5 betjänar vi via en förkortad  öppethållningstid kl 9.00-15.00.

>>TE-telefontjänsternas avvikande öppethållningstider år 2020

TE-byråerna

Kontrollera inverkan av Kristi himmelfärdsdag på din TE-byrås öppethållningstider på lokala sidorna.

>Lokala TE-tjänster

Mina e-tjänster

Vi rekommenderar att uträtta ärenden primärt i webbtjänsten. Mina e-tjänster webbtjänsten är användbar dygnet runt alla dagar under året.

 För inloggning behövs personliga webb-bankkoder, mobil-certifikat eller chipförsett ID-kort.

>>Mina e-tjänster