Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande nästan fördubblades i april

27.5.2020

 • I slutet av april fanns det sammanlagt 433 100 arbetslösa arbetssökande.
 • Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 124 000.
 • Den snabba ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande och särskilt antalet heltidspermitterade bland dem berodde på begränsningsåtgärder på grund av coronapandemin.
 • I slutet av april fanns det i hela landet 184 000 permitterade, vilket är 166 600 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år.
 • Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 163 700, vilket är 152 100 fler än i april i fjol.
 • Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 67 400, vilket var 4 300 fler än ett år tidigare.
 • Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 141 500, dvs. 53 900 fler än vid samma tidpunkt i fjol.
 • Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 27 800 fler än i april i fjol, dvs. sammanlagt 56 300.
 • I januari–april avslutades i genomsnitt 64,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,2 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

 • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under april månad 50 100 nya lediga jobb, dvs. 18 700 färre än i april i fjol.
 • Allt som allt fanns det i april 113 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 31 400 färre än för ett år sedan.
 • I slutet av april deltog 111 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 18 800 färre än ett år tidigare.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,1 procent

 • Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 56 000 färre sysselsatta än ett år tidigare.
 • Sysselsättningsgraden var 70,1 procent, dvs. 1,1 procentenheter lägre än i april i fjol.
 • Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 217 000, vilket är 2 000 färre än för ett år sedan.
 • Arbetslöshetsgraden var 8,1 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än ett år tidigare.

Mer info

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt