ANM:s lägesbild: permitteringarna har fungerat som buffert i ökningen av arbetslösheten, företagsstöden har förhindrat konkurser

29.5.2020


Coronaepidemin har ökat arbetslösheten, men permitteringarna fungerar som buffert

Begränsningsåtgärder under coronakrisen syns tydligt i den ökade arbetslösheten. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande i april med 124 000.

Permitteringarna fungerar som buffert när arbetslösheten ökar. Trots att antalet arbetslösa ökade i april, uppstår största delen av ökningen av antalet permitterade. Bland de permitterade finns många försäljare och anställda vid restauranger, och när begränsningarna upplöses är det möjligt att snabbare än väntat återhämta sig än i tidigare ekonomiska kriser. Det avgörande är om permitteringarna upphävs eller om de omvandlas till långvarig arbetslöshet.

I väntan på en ökning av antalet permitteringar steg antalet arbetstagare som stod inför samarbetsförhandlingar och hot om permittering till rekordsiffror i slutet av mars. Under den följande månaden minskade antalet nya anmälningar snabbt och läget stabiliserades i maj. Det är positivt att arbetsgivare tills vidare endast i mycket liten utsträckning har meddelat arbets- och näringsbyråerna att samarbetsförhandlingarna har avslutats med uppsägningar.

Ungdomsarbetslösheten har fördubblats under året. I Navigatorverksamheten för unga har undantagstillståndet förändrat de ungas frågor och oro. De unga oroas särskilt av sommarjobb, permitteringar, utkomst, ensamhet, utmaningar i hanteringen av vardagen samt osäkerhet i frågor som gäller studier.

En del av de företagare som råkat i svårigheter har med stöd av den lag som trädde i kraft i april anmält sig som arbetssökande och arbets- och näringsbyråerna har hittills redan lämnat 42 000 utlåtanden om arbetsmarknadsstöd till FPA.

Läs mer om ANM:s lägesbild bl.a. om de utvecklingsunderstöd för företag som Business Finland beviljar samt om stöd för ensamföretagare.

ANM:s lägesbild: permitteringarna har fungerat som buffert i ökningen av arbetslösheten, företagsstöden har förhindrat konkurser (tem.fi)