Lagen om stöd och gottgörelse till restauranger stadfäst – målet är att lagen ska träda i kraft den 5.6.

1.6.2020

Kaffe och efterrätt.

Republikens president stadfäste den 29 maj 2020 lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag. Statsrådet utfärdar en förordning om ikraftträdandet under den första veckan i juni. Lagen avses träda i kraft den 5 juni 2020.

En förutsättning för att lagen ska träda i kraft är att stödmodellen godkänns av Europeiska kommissionen. Den 28 maj 2020 antog kommissionen ett beslut och ansåg att det stöd och den kompensation som Finland beviljat restaurangerna är i linje med EU:s regler för den inre marknaden.

Företagen får detaljerade anvisningar om hur företagaren ska förfara för att få stöd eller gottgörelse. Anvisningarna publiceras senast den dag då lagen träder i kraft på webbplatsen för utvecklings- och förvaltningscentret, som ansvarar för beviljande och utbetalning av stöd och gottgörelse. UF-centret är närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Mer info

Lagen om stöd och gottgörelse till restauranger stadfäst – målet är att lagen ska träda i kraft den 5 juni (ANM:s meddelande 29.5.2020)