Sysselsättningsöversikten för maj: Antalet arbetslösa arbetssökande steg kraftigt

24.6.2020

 • Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av maj sammanlagt 432 700 arbetslösa arbetssökande. 
 • Det är 206 200 fler än ett år tidigare. 
 • I slutet av maj fanns det i hela landet 181 400 permitterade, vilket är 167 500 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. 
 • Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 158 100, vilket är 149 800 fler än i maj i fjol.
 • Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 69 800, vilket var 7 400 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 141 600, dvs. 56 600 fler än vid samma tidpunkt i fjol.
 • Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 27 700 fler än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 56 400.

Antalet nya lediga jobb minskade

 • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj månad 45 100 nya lediga jobb, dvs. 20 900 färre än i maj i fjol. 
 • Allt som allt fanns det i maj 96 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 32 200 färre än för ett år sedan.
 • I slutet av maj deltog 105 700 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 10,6 procent

 • Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 96 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. 
 • Sysselsättningsgraden var 70,4 procent, dvs. 2,7 procentenheter lägre än i maj i fjol. 
 • Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 295 000, vilket är 46 000 flera än för ett år sedan. 
 • Arbetslöshetsgraden var 10,6 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än ett år tidigare.

Mer info

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt