Företagare: Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig om din rätt till arbetsmarknadsstöd förlängs

26.6.2020

Om presidenten fredagen den 26 juni 2020 fastställer de föreslagna ändringarna i den temporära lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa, förlängs företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd fram till den 31 december 2020.  

Om en företagare på grund av coronasituationen ännu inte har sysselsatt sig igen i sin företagsverksamhet eller situationen inte har förändrats på annat sätt från och med den 1 juli, kommer arbets- och näringsbyrån att ta kontakt för att kontrollera situationen. Samtidigt kommer man överens om andra ärenden enligt servicebehov.

Om du kontaktas per telefon kommer samtalet från ett nummer som börjar på 0295.

Om företagaren inom den närmaste tiden har uträttat ärenden hos arbets- och näringsbyrån och uppgifterna om företagarens situation är aktuella, kan arbets- och näringsbyrån ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande även utan att ta kontakt. I denna situation skickar arbets- och näringsbyrån dock eventuella utlåtanden och anvisningar separat till företagaren.

Kom ihåg att alltid meddela om alla förändringar i din jobbsökning. Det går enklast via TE-tjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Mer om ämnet

En fortsättning av åtgärderna för att skapa trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden under coronakrisen

Viktig information för företagare som anmäler sig som arbetssökande

TE-tjänster för företagare och arbetsgivare i coronasituationen