Företagarnas rätt till utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronavirusepidemin har förlängts till 31.12.2020

30.6.2020

Presidenten godkände den 26 juni 2020 propositionen om att förlänga företagarnas rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020.

Företagare kan tillfälligt beviljas arbetsmarknadsstöd på grund av att efterfrågan har försämrats plötsligt och överraskande till följd av coronavirusepidemin. Lösningen gäller alla företagare oberoende av företagsverksamhetens form.

Utbetalningen av arbetsmarknadsstöd förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och att FPA får ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om personens rätt till arbetsmarknadsstöd.

Det snabbaste och enklaste sättet att anmäla sig som arbetssökande är att använda TE-tjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster.

Om företagarens jobbsökning har varit i kraft och företagaren har fått ett beslut om arbetslöshetsförmån redan under den första tillfälliga lagändringen, ska företagaren fortsätta enligt vad man kommit överens om med arbets- och näringsbyrån.

Man kan kontrollera sin jobbsökningssituation och jobbsökningens giltighet i Mina e-tjänster för personkunder.

Mer info

Utkomstskydd för företagare

TE-tjänster i coronasituationen

Frågor och svar om coronaviruset och arbetsmarknadsstöd för företagare

webbtjänsten Mina e-tjänster