Man kan anhålla om kostnadsstöd för företag vid Statskontoret fr.o.m. 7.7.2020

7.7.2020

Man kan anhålla om ett nytt kostnadsstöd vid Statskontoret fr.o.m. 7.7.2020.

Stödet är avsett för de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har kostnader som är svåra att anpassa. Stödet påverkas av företagets fasta kostnader samt lönekostnader under stödperioden 1.4.-31.5.2020.

Det riktas till de företag och branscher som har utsatts för de värsta följderna av coronan. Stödet omfattar även sådana stiftelser och föreningar som utövar affärsverksamhet.

Stödet ska senast ansökas 31.8.2020. Ansökan sker via en elektronisk ansökan.

Mer information om stödet och villkoren

Kostnadsstöd till företag (statskontoret.fi)