Arbetslös arbetssökande – minns att du ska vara anträffbar också på sommaren

9.7.2020

Som arbetslös arbetssökande ska du se till att TE-byrån får tag på dig också under sommaren och semesterperioden.

I fall du logerar någon annanstans än på den adress som du meddelat TE-byrån, ska du också meddela din tillfälliga adress till TE-byrån, så att posten når dig vid behov.

Se också till att ditt rätta telefonnummer är uppdaterat i Mina e-tjänster. Du känner igen ett samtal från oss då numret börjar på 0295.

Sköt i första hand dina ärenden elektroniskt. Du kan kolla meddelanden och arbetserbjudanden som skickats till dig i Mina e-tjänster också då du är på resa.

Det är bra att observera att TE-byråernas öppettider avviker från de normala på sommaren. Kolla vid behov din egen TE-byrås öppettider på byråns webbplats.

Mer info

Arbets- och näringsbyråernas webbplats

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter

Mina e-tjänster