Sysselsättningsöversikt: Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i juni

21.07.2020

Arbetslösa arbetsökande 416900, lediga jobb 93000.

  • Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juni sammanlagt 416 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 162 700 fler än ett år tidigare.
  • Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 15 800.
  • I slutet av juni fanns det i hela landet 137 600 permitterade, vilket är 122 800 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år.
  • Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 75 200, vilket var 11 400 fler än ett år tidigare.
  • Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 23 600 fler än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 58 900.

Antalet nya lediga jobb minskade

  • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juni månad 47 700 nya lediga jobb, dvs. 4 800 färre än i juni i fjol. 
  • Allt som allt fanns det i juni 93 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 17 000 färre än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden 7,9 procent

  • Sysselsättningsgraden var 73,7 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än i juni i fjol.
  • Arbetslöshetsgraden var 7,9 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än ett år tidigare.

Läs mera

ANM:s sysselsättningsöversikt (temtyollisyyskatsaus.fi)

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i juni (pressmeddelande 21.7.2020) (tem.fi)