Ett nytt program påskyndar sysselsättningen genom offentlig upphandling

7.8.2020
Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling, som inleddes i början av augusti, syftar till att man genom offentlig upphandling allt bättre ska stödja sysselsättningen.

– När kommunerna konkurrensutsätter tjänsterna kan man bland annat sysselsätta partiellt arbetsföra, när sysselsättningsvillkoret fogas till konkurrensutsättningen. På detta sätt förbättras möjligheterna för dem som har en svagare ställning på arbetsmarknaden att få arbete, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Den offentliga upphandlingens totala värde uppgår till cirka 35 miljarder euro per år. Merparten av detta belopp utgörs av tjänsteupphandlingar där sysselsättningsvillkoret delvis kan utnyttjas vid upphandlingen.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för genomförandet av programmet som helhet och deltar i finansieringen av den riksomfattande samordningen. Projektet genomförs av Finlands Kommunförbund. Finlands Kommunförbund sprider till kommunerna en verksamhetsmodell där aktörerna är upphandlande enheter, arbets- och näringsbyråer, kommunernas sysselsättningsenheter, kommuner med kommunförsök och ett omfattande företagsfält. Utöver kommunerna beaktas också andra offentliga upphandlares möjligheter att använda verksamhetsmodellen.

Mer info:

Ett nytt program påskyndar sysselsättningen genom offentlig upphandling (pressmeddelande 7.8.2020) (tem.fi)