Sysselsätt med lönesubvention – anmäl lönesubventionerade arbetsplatser behändigt på webben

19.8.2020

Du visste väl att du kan anmäla företagets lediga lönesubventionerade arbetsplatser i Mina e-tjänster.

Innan du meddelar arbetsplatsen bör du göra ett test med hjälp av chatboten Teuvo för att utreda om förutsättningarna för att ansöka om lönesubvention uppfylls.

Testet som är på finska och mer information om lönesubventionen hittar du på vår finskspråkiga webbplats

te-palvelut.fi/palkkatuki

Beslutet att bevilja stödet fattas av TE-byrån och efteråt går det snabbast att ansöka om stödet och utbetalning av stödet via tjänsten Mina e-tjänster.

Lönesubvention kan ges till företag, samfund, kommuner och samkommuner samt hushåll för både fasta och tidsbundna anställningsförhållanden. Även anställningsförhållanden på deltid kan beviljas lönesubvention, om det enligt utredningen anses ändamålsenligt.

Lönesubventionens belopp grundar sig förutom på lämpligheten för stödet även på TE-byråns utredning över andra förutsättningar för att få stödet.

Sköt saken på nätet och spara tid!

Mina e-tjänster

Lönesubvention och ansökan om lönesubvention

Ansökan om utbetalning av stöd (keha-keskus.fi)