Ny kompetens med hjälp av arbetskraftsutbildning

20.8.2020

Arbets- och näringsbyråerna ordnar många olika arbetskraftsutbildningar. Via dem kan du avlägga till exempel en grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen eller en del av en examen. Utöver dessa erbjuds även fortbildningar och kompletterande utbildningar.

En del av de yrkesinriktade arbetskraftsutbildningarna kan avläggas helt eller delvis på distans. De är också helt avgiftsfria för deltagarna.

Under arbetskraftsutbildningen får du samma förmån som när du är arbetslös. Om du har avtalat om att inleda arbetskraftsutbildning i din sysselsättningsplan eller i planen som ersätter den, kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån.

Ansökan till utbildningarna görs i första hand med en webbansökan. Om du inte kan söka till utbildningen på webben, fyll i den utskrivbara ansökan och returnera den till arbets- och näringsbyrån.

Läs mer

Arbetskraftsutbildning

Aktuell arbetskraftsutbildning

Ansökning och antagning till arbetskraftsutbildning