Sysselsättningsöversikten för juli: 387 500 arbetslösa arbetssökande

25.8.2020

  • Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juli sammanlagt 387 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 118 500 fler än ett år tidigare.
  • Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 400.
  • I slutet av juli fanns det i hela landet 100 000 permitterade, vilket är 83 900 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år.
  • Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 77 700. Detta är 12 600 fler än ett år tidigare.
  • Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 17 300 fler än i juli i fjol, dvs. sammanlagt 54 000.

Antalet nya lediga jobb minskade

  • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 46 300 nya lediga jobb, dvs. 6 300 färre än i juli i fjol.
  • Allt som allt fanns det i juli 86 800 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 13 200 färre än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden 7,7 procent

  • Sysselsättningsgraden var 73,2 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än i juli i fjol.
  • Arbetslöshetsgraden var 7,7 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än ett år tidigare.

Läs mera

ANM:s sysselsättningsöversikt (temtyollisyyskatsaus.fi)

387 500 arbetslösa arbetssökande i juli (pressmeddelande 25.8.2020) (tem.fi)