Höstens gemensamma ansökan till högskolor 2.9-16.9.2020

2.9.2020

Den gemensamma ansökan på hösten till yrkeshögskolor och universitet har inletts onsdagen den 2 september klockan 8. Ansökan avslutas onsdagen den 16 september klockan 15. I ansökan ingår huvudsakligen finskspråkig utbildning. De flesta utbildningar ordnas vid yrkeshögskolorna: i ansökan ingår 20 yrkeshögskolor och fem universitet.

Ansökan kan fyllas i på adressen

Studieinfo.fi (studieinfo.fi)

Yrkeshögskolorna har tagit i bruk ett gemensamt urvalsprov, du anmäler dig till urvalsprovet samtidigt som du fyller i ansökningsblanketten. Det skickas ingen skild kallelse till urvalsprovet.

YH-urvalsprovet (ammattikorkeakouluun.fi)

De sökande underrättas om resultatet av antagningen senast 27.11.2020. De godkända ska meddela om att de tar emot studieplatsen senast den 4.12.2020. Studierna inleds i januari 2021. Ytterligare information om urvalsprovsarrangemangen och andra frågor som gäller antagningen av studerande finns på högskolornas webbplatser.

Yrkesval och utbildning

TE-tjänsterna stöder dig i alla skeden av arbetskarriären, t.ex. då du söker jobb, funderar på yrke, planerar att utveckla din kompetens eller överväger att sadla om.

Gemensam ansökan ordnas tre gånger per år, två gånger på våren och en gång på hösten. Till de flesta utbildningar kan du endast söka i vårens gemensamma ansökningar. I höstens ansökan finns det betydligt färre utbildningar att söka till.