Driftavbrott i TE-tjänsterna skjuts upp

7.9.2020, uppdaterad 14.9.2020 och 17.9.2020

Service- och uppdateringsavbrottet i TE-tjänsternas systemmiljö 18.9.-21.9. har skjutits upp. Tjänsterna kan användas normalt. Vi informerar om tidpunkten för ett eventuellt nytt avbrott skilt.

******

Det kommer att utföras en serviceuppdatering av TE-tjänsternas datasystem, vilket innebär att såväl Mina e-tjänster för person- som arbetsgivarkunder kommer att vara ur bruk.

Driftsavbrottet  börjar fredagen 18.9.2020 klockan 12.00 och slutar måndagen den 21.9.2020 klockan 7.00.

Även alla telefon- och chatt-tjänster är stängda på grund av serviceuppdateringen.

Ifall du inte får skött ditt ärende på grund av serviceavbrottet, så ta kontakt på nytt så snabbt som möjligt efter att serviceavbrottet är över. Ärenden som blev oskötta på grund av störningen kan rättas till i efterhand. Var beredd på att det kommer att vara rusning både telefon- och webbtjänsterna efter driftavbrottet.

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet medför.

Gör så här om du inte lyckas få kontakt med TE-telefonservicen eller chatten under en eventuell störning