Sysselsättningsöversikten: Arbetslöshetsgraden var 7,7 procent i augusti

22.9.2020 

Enligt den färskaste sysselsättningsöversikten fanns det i slutet av augusti 2020

  • 329 700 arbetslösa arbetssökande, vilket är 97 100 fler än ett år tidigare.
  • 77 800 permitterade, vilket är 65 600 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år.
  • 78 800 långtidsarbetslösa, vilket är 15 400 fler än ett år tidigare.
  • 42 000 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 12 400 fler än i augusti i fjol.

Antalet nya lediga jobb minskade jämfört med läget för ett år sedan

  • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 55 500 nya lediga jobb, vilket är 12 000 färre än för ett år sedan.
  • Arbets- och näringsbyråerna hade under augusti totalt 98 600 lediga jobb, vilket är 19 500 färre än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden högre än för ett år sedan

  • Sysselsättningsgraden var 71,5 procent. För ett år sedan samma tid var siffran 73,6 procent.
  • Arbetslöshetsgraden var i augusti 7,7 procent. För ett år sedan samma tid var siffran 6,1 procent.

Ytterligare information

Sysselsättningsöversikt, augusti 2020 (tem.fi)