TE-telefonservicens tjänster via riksomfattande e-post upphör i början av oktober

22.9.2020

Vid TE-telefonservicen utveckar vi vår service kontinuerligt bl.a. utgående från kundresponsen. För att vi ska kunna betjäna dig ännu bättre, koncentrerar vi oss i fortsättningen på kundservice per telefon och i vår chatt-tjänst.

Därför upphör vår service via riksomfattande e-post den 1.10.2020.

Våra kundservicekanaler kommer i fortsättningen att vara telefonservicen och även chatt-tjänsterna på den finskspråkiga sidan. Bekanta dig med innehållet i våra tjänster och de sätt på vilket du bäst får tag på oss.

Mer info

TE-telefonservicen