Användningen av tjänsten Katso upphör – så här övergår du till att använda Suomi.fi-tjänsten

24.9.2020

Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020. Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Nu är det dags att börja använda Suomi.fi-fullmakter för att kommunikationen med TE-tjänsterna, FPA, Skatteförvaltningen, Inkomstregistret och andra myndigheter fungerar även efter att Katso-tjänsten har lagts ned.

Det har varit möjligt att logga in till TE-tjänsternas e-tjänster antingen med hjälp av Suomi.fi-identifikationen (t.ex. nätbankskoder) eller med Katso-koderna ( organisationsidentifikation, speciellt för företag). Man har också kunnat befullmäktiga andra användare att sköta sina ärenden med hjälp av dessa.

Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att identifiera sig med Katso-koden och rollerna och fullmakterna i Katso-tjänsten är inte längre i kraft. De fullmakter som nu finns i Katso-tjänsten överförs inte, utan de ska skapas på nytt i Suomi.fi-fullmakter.

Privatpersoner samt företag och sammanslutningar vars namnteckningsrätt kan utredas i handelsregistret och föreningsregistret kan ta Suomi.fi-fullmakter i bruk på egen hand genast.

Webinar: Hur övergår man från Katso-tjänsten till att använda Suomi.fi tjänsten?

Under webinariet den 6.10.2020 kl. 13-15 presenteras hur ansökan om fullmakt ifylls i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. På samma gång berättas det hur man sköter ärenden med Suomi.fi-fullmakter i Fpas, Skatteförvaltningens och Tullens tjänster samt hur Katso-rollerna ersätts med fullmaktsärenden för Suomi.fi-fullmakter.

Du kan i förväg skicka frågor till våra sakkunniga som berör tjänsten Suomi.fi. Frågorna utnyttjas i planeringen av webinariet. Vi besvarar de allmännaste frågorna om möjligt också i det material som vi skickar efter evenemanget.

Webinariet är avgiftsfritt och öppet för alla.

Anmälan och ytterligare information (på finska)

Läs mera om fullmakter och ibruktagande

E-tjänster för företag och arbetsgivare/inloggning i tjänsten

Tag Suomi.fi- fullmakter i bruk (suomi.fi)

Användningen av Katso-tjänsten upphör – användarna ska övergå till Suomi.fi-tjänsten (dvv.fi)

Användningen av Katso-tjänsten upphör – Så här övergår kommunen till Suomi.fi-fullmakter (dvv.fi)