Om du blir arbetslös

16.10.2020

Om du blir arbetslös eller permitterad, anmäl dig omedelbart som arbetslös arbetssökande i TE-tjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster -du kan anmäla dig redan innan din arbetslöshet eller permittering börjar. Du kan inte anmäla dig retroaktivt.

En förutsättning för att få arbetslöshetsskydd är att din arbetssökning är i kraft så du har möjlighet att få arbetslöshetsskydd från arbetslöshetskassan eller FPA.

Dina rättigheter som arbetslös arbetssökande

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande, har du rätt till

  • arbets- och näringstjänster som arbets- och näringsbyrån tillhandahåller
  • utkomstskydd för arbetslösa, om du uppfyller villkoren för det
  • hjälp med att bli sysselsatt.

Skyldigheter i samband med arbetslöshetsförmån

TE-byrån hjälper dig att söka jobb, men kräver också att du söker jobb på det sätt som lagen föreskriver. Om du ansöker om eller får arbetslöshetsförmån, måste du söka heltidsarbete.

Dessutom måste du fullgöra följande skyldigheter. Om du försummar dina skyldigheter avbryts din rätt till arbetslöshetsförmån för viss tid, dvs. du kan förlora din rätt till arbetslöshetsförmån för viss tid eller tills vidare.

Bekanta dig med anvisningarna och TE-tjänsterna samt serviven vid din egen TE-byrå.

Om du blir arbetslös

Så här inleder du din jobbsökning

Hitta jobb

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter

Mina e-tjänster för personkunder

Lokala TE-tjänster