Sysselsättningsöversikten: I september fanns det 315 800 arbetslösa arbetssökande

20.10.2020

 • Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 315 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 89 700 fler än ett år tidigare.
 • Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 900.

Permitterade

 • I slutet av september fanns det i hela landet 73 600 permitterade, vilket är 60 000 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år.
 • Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 56 700, vilket är 48 400 fler än i september i fjol.

Långtidsarbetslösa

 • Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 81 100. 
 • Detta är 18 500 fler än ett år tidigare.

Unga

 • Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 10 200 fler än i september i fjol, det vill säga sammanlagt 38 100.

Antalet nya lediga jobb

 • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september 58 100 nya lediga jobb, dvs. 7 400 färre än i september i fjol.
 • Allt som allt fanns det i september 103 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 18 500 färre än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden

 • Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningsgraden 72,0 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än i september i fjol.
 • Enligt arbetskraftsundersökningen var arbetslöshetsgraden var 7,6 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än ett år tidigare.

Mer info

Sysselsättningsöversikt, september 2002 (temtyollisyyskatsaus.fi)