SIB-försöket för integration sysselsatte över tusen invandrare

20.10.2020

Försöket uppstod av behovet att sysselsätta och integrera invandrare snabbare samt att hjälpa arbetsgivare att få den arbetskraft de behöver. Målet var att påskynda sysselsättningen av invandrare genom att sammanföra företag och arbetstagare samt genom att skräddarsy integrationsutbildning enligt arbetsplatsens behov. 

I försöket med sikte på snabb sysselsättning av invandrare utnyttjades SIB-modellen för investeringar med samhällseffekt (Social Impact Bond). Arbets- och näringsministeriet konkurrensutsätter en utomstående utvärdering av hur försöket lyckats. De preliminära resultaten är lovande.

Försöket genomfördes 2016–2019 i huvudstadsregionen, Egentliga Finland, Tammerforsregionen, Uleåborgsregionen och Joensuu. I försöket deltog 2 217 invandrare, av vilka 1 034 har varit sysselsatta före utgången av september 2020. 1 692 invandrare fick utbildning i över 70 dagar. Drygt 50 procent av dem som slutförde utbildningen blev sysselsatta.

I försöket sysselsattes mest invandrare av företag som är verksamma inom logistik-, hotell- och restaurangbranschen, städbranschen, byggbranschen, ekonomiförvaltningen och informationsteknik samt tillverkningsindustrin.

– Försöket var betydande eftersom man i det prövade nya metoder för att finansiera och skräddarsy integrationsutbildningen för företagens behov. De preliminära resultaten är lovande eftersom över hälften av de invandrare som deltog i försöket blev sysselsatta, sammanfattar Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör vid arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information

SIB-försöket för integration sysselsatte över tusen invandrare (pressmeddelande 20.10.2020) (tem.fi)