Skydd av personuppgifter vid TE-tjänsterna

6.11.2020

TE-tjänsternas tjänster som innehåller personuppgifter produceras genom att följa dataskyddslagstiftningens principer och praxis för dataskydd. 

Eventuella risker, nivån på anvisningarna om dataskydd och informationssäkerhet samt skyddet av personuppgifter utvärderas regelbundet. Eventuella sårbarheter i programmen följs kontinuerligt och kritiska programreparationer genomförs omedelbart. 

Personalen utbildas i hantering av kunduppgifter och informationssäkert arbete. 

Skyddsåtgärdernas funktion testas genom auditeringar.

Dataskydd och behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsbyråernas arbetskrafts- och företagsservice

Om du upptäcker funktionsfel eller informationssäkerhetsbrister i tjänsternas informationssystem kan du anmäla dem på webbplatsens responsblankett:

Respons