Har du för avsikt att flytta till Storbritannien för att jobba? Var beredd på Brexit

11.11.2020

Om du står i beråd att flytta till Storbritannien så tag i beaktan att England, Skottland, Wales och Nordirland inte längre fr.o.m. 1.1.2021 hör till EU/EES-området. Detta innebär att fri rörlighet mellan dessa områden och övriga Europa också upphör.

I fortsättningen krävs det tillstånd för att kunna jobba i Storbritannien. Du kan kolla din rätt att arbeta i Storbritannien på deras webbtjänst

The UK transition (gov.uk, på engelska)

Du kan läsa om Brexits inverkan på bl.a.

FPA:s sidor

Social- och hälsovårdsministeriets sidor

Statsrådets kanslis sidor

Europainformationens sidor

Ytterligare info om fri rörlighet:

Fri rörlighet för EU-medborgare (europa.eu)

Mer info

Jobb eller praktik utomlands

Brexits konsekvenser för arbets- och näringslivet