Nyutexaminerad, men inget jobb i sikte?

3.12.2020

Om du inte vet om en arbetsplats direkt efter avslutade studier, anmäl dig som arbetssökande vid TE-byrån. På det viset säkrar du din inkomst och förbättrar din arbetsmöjlighet.

Du kan anmäla dig redan på förhand innan studierna avslutas. Anmäl då som första arbetslöshetsdag följande dag efter din examensdag. Om du anmäler dig som arbetssökande först efter du fått din examen, är rätten till arbetslöshetsstöd tidigast på anmälningsdagen.

1. Anmäl dig som arbetssökande

Du kan sköta dina ärenden bäst och snabbast via elektroniska  e-tjänsten Mina e-tjänster med dina privata bankkoder.
Anmäl alla dina anställningar från senaste två åren och för arbetsansökan andra betydande anställningar och utbildningsuppgifter.

Så här inleder du din jobbsökning

Mina e-tjänster

Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster, kan du anmäla dig via telefontjänsten eller pappersblankett. Kontrollera din närmaste TE-byrås anvisningar för ärendeskötsel i coronasituationen på TE-byråns sidor.

Lokala TE-byråer

2. Efter anmälan

Efter anmälningen får du mottagningsanmälan. Läs den noggrant och agera enligt dess råd. I anmälan ser du hur länge din anmälan är i kraft.

Om din situation förutsätter personlig service, kontaktar vi dig via telefon eller post inom två veckor från din arbetsansökan börjat. Upprätthåll dina kontaktuppgifter i Mina e-tjänster. Om vi uppskattar att du inte behöver sakkunnighetstjänst kontaktar vi dig inte.

Då vi utrett din rättighet till arbetslöshetsersättning, sänder vi till FPA eller arbetslöshetskassan ett utlåtande för utbetalning av arbetslöshetsstödet.

3. Sök utkomstskydd

Din anmälan i TE-tjänster skall vara i kraft, så att du kan få arbetslöshetsförmån.

Följ i samband med ansökan av utkomstskydd FPA:s eller din arbetslöshetskassas anvisningar. Vanligtvis betalas åt nyutexaminerade arbetsmarknadsstöd. Om sökanden har utexaminerats från yrkesutbildning och har tillräcklig arbetshistoria, kan personen betalas grunddagpenning. Arbetslöshetskassan kan också betala inkomstrelaterad dagpenning om sökanden hör till kassan och har tillräcklig arbetshistoria.

Självrisktiden (5 dygn) börjar då du börjat din arbetsansökan. För självriskdagarna betalas ej arbetslöshetsförmån. Som en följd av Coronasituationen har en tillfällig lagändring gjorts, enligt den betalas för självrisktiden arbetslöshetsförmån om självrisktiden börjar 16.3.-31.12.2020.

Ansökan om utkomstskydd

Information om utkomstskydd för under 25-åringar som inte har efter grundskola eller gymnasium utbildning som ger yrkesmässig färdighet

Nyutexaminerad och saknar jobb? (Fpa, elamassa.fi)

Så här söker du inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan (tyj.fi)

4. Sök arbete självständigt

När du anmält dig som arbetssökande är du med då vi söker lämpliga personer till TE-byråns lediganslagna arbetsplatser. Att vara arbetssökande ersätter dock inte egen aktivitet i arbetssökning. Börja alltså söka arbetsplats före examen eller genast efter examen.

Då du får ett arbetserbjudande

Tips för jobbsökning

Ytterligare hjälp med jobbsökningen?

Om du behöver hjälp med jobbsökningen eller om du inte vet vad du ska göra till följande, så tag kontakt med Navigatorn på din ort.

Navigatorn är ett ställe där vem som helst som är under 30 år gammal får gratis hjälp i frågor som berör jobb, utbildning eller vardagen.

För närvarande finns det 45 stycken Navigatorer runt om i Finland inom ca 100 kommuners område.

Läs mera om Navigatorn